Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu’nda net sıfır mesajı

Alparslan Çakar, “Son yıllarda dünyada yeni ve farklı sorunların yaşandığı bir döneme tanıklık ediyoruz. Bunun en son örneğini COVİD-19 pandemisinde yaşadık. Pandemide ortaya çıkan zorluklar ekonomik, siyasi, sosyolojik ve hatta tüm dünyada psikolojik bir değişim getirdi. Bu zorlukların çözümünde daha kapsamlı yöntemlerin ortaya konulmasının gerekli olduğunu yaşayarak gördük. Ulusal gayretlerin yanında çok uluslu, daha global, kollektif çalışmaların çözüm yolunda daha vazgeçilmez bir yer edindiğine hep birlikte şahitlik ettik. Jeopolitik gelişmeler ve bölgesel nitelikli sıcak savaşlar sosyal etkilerinin yanı sıra küresel finans sisteminin dinamiklerini de değiştiriyor. “ ifadelerini kullandı.

Çakar, iklim değişikliği ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda yapılan çalışmaların ortaya koyduğu iki ana noktaya dikkati çekmek isterim: Birincisi; şu anda yapılan ekonomik analizler, sera gazı emisyonunun mevcut artış eğiliminin devam etmesi durumunda yüksek fiziksel zararlar ve ciddi ekonomik maliyetlerin ortaya çıkacağını öngörmektedir. İkincisi, iklim değişikliğiyle mücadele ve daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin, bölgeler, sektörler, firmalar ve özellikle daha kırılgan konumda bulunan bireyler açısından oldukça farklı etkilere sahip olacağı düşünülmektedir. “ dedi.

Çakar, “Şu anda, yeşil projelere yönelik finansman büyük oranda sınırlı bir alana odaklanmış ve esas olarak gelişmiş ekonomilerde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde yeşil finansman olanaklarının artırılması hayati önem taşımaktadır. Bu ortamda, hükümetlerin liderliğinde, ilgili tüm paydaşların yeşil dönüşüme aktif olarak katkıda bulunmasına ihtiyaç vardır. Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde oynadığı rol ve attığı adımlar, Ulusal Katkı Beyanımız vb. çeşitli politikalar ve uluslararası iş birlikleri ile şekillenmektedir.” Değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, “Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliğinde Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nu (SÇG) 2009 yılında oluşturduk. Bankalarımızın temsilcilerinden oluşan bu ekip, iklim değişikliğiyle ilgili finansal riskleri proaktif bir şekilde ele almakta ve sürdürülebilir finans ve iklim riski alanlarında düzenleyici girişimlere rehberlik etmektedir. Finans sektörü olarak iklim değişikliği sorunları konusunda yurtiçi ve yurtdışında bulunan kurumlar, düzenleyici kuruluşlar, üyeler ve reel sektör temsilcileri ile tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Programa katılan Mehmet Şimşek ise şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Finans Forumu’nda konuşan Mehmet Şimşek: Yeni bir daire başkanlığı kurulacak. Uluslararası ve yerel ortaklarla bir strateji ortaya koyacağız ve bu süreçte helsinki ilkelerini imzalamayı hedefliyoruz. Bu model yatırımcı güvenini artiracak, reel kuru dengeleyecek, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmeyi hedefliyor. Cari açık daralıyor 33 milyar dolarlık bir cari açık var ve bu açık düşmeye devam. edecek bununla birlikte brüt rezervleri artış mevcut.

Risk primimizi düştü. Geçen sene bu zamanlar 700 baz puanın üzerindeydi şuan 300’ün altında bulunuyor. Bu da programın iyi çalıştığını gösteriyor.

Kurdaki ortaklık azaldı. Uluslararası kredi notunu artırdı ve geri kalan kuruluşlarda artıracaklarını ifade etti. Türkiye bu sayede nakti dengeleri sağlayacak ve Yeşil finansmanda önemli adımlar atmış olacak. “ dedi.

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding Yönetim kurulu üyesi Şerif Tosyalı, “Türkiye, çelikte dünyada 7. Sırada yer alıyor. Kömür yüzde 70’lik oranıyla en büyük emisyon katkısı sağlıyor. Dünya ekonomik forumuna göre 372 milyar dolara ihtiyacımız var. Neredeyse 16 Avrupa ülkesinin GSYİH sına denk geliyor bu tutar yeşil dönüşüm için gerekli miktar. Bizi sektörde 2050 için sıfır hedefi koyduk bu durum zorlayıcı ve kısa vaktimiz var ama bunun için tüm çabamızla çalışacağız.” Dedi.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar,yeni planını açıkladı. Bu aslında gelecek vaad ediyor. Ve en iddialı plan olarak adlandırılabilir. Tüm dünyada yenilebilir enerjinin payı yüzde 55 ama bu aydan aya değişkenlik gösteriyor. 2030’a kadar 10 milyar dolar sürdürülebilir yatırıma destek vereceğiz. 4 milyar dolar iklim için harcanacak. Bu çerçevede yeşil enerji için atılacak adımlar süreci hızlandıracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x